Jak założyć w Monako start up i pozyskać fundusze poprzez tokenizację jego aktywów?

„Żaden kraj nie może odwrócić się od technologii” – oświadczył książę Albert, ujawniając cyfrowy plan naprawy po pandemicznej Monako we wrześniu 2020 r. Oznacza to, że Monako pragnie umieścić cyfryzację w centrum nowych inicjatyw, które mają pomóc Monako w wyjściu z kryzysu pandemicznego. Jednym z kluczowych założeń cyfrowego planu naprawy ma być utworzenie platformy STO (Security Token Offering) w nadziei na przyciągnięcie nowych cyfrowych firm do Monako. Długofalowym celem jest „stworzenie 100 nowych miejsc pracy rocznie” i zastrzyku finansowego w postaci „150 milionów euro do gospodarki Monako”.

Księstwo chce bowiem zostać światowym liderem w ICO (pierwsza oferta monet) i STO (oferta tokenów bezpieczeństwa).

 Więcej pod linkiem:  https://mchercberg.com/2020/10/02/monako-gospodarka-cyfrowa-pragnie-przyciagnac-inwestorow-z-calego-swiata/

Podstawowe założenia dotyczące tokenizacji aktywów

Księstwo określiło 3 główne cele związane z tokenizacją aktywów:

 • Przyciągnięcie nowych start-upów;
 • Zostanie liderem w pozyskiwaniu funduszy na ochronę środowiska, nowe technologie, zdrowie (CleanTech);
 • Opracowanie cyfrowej alternatywy dla giełdy do obrotu tokenami.

Ambicją Księstwa jest przyciąganie firm i działań dzięki rozwojowi nowych technologii, takich jak blockchain, przy pomocy innowacyjnych środków finansowania. Księstwo w ten sposób finansuje pierwsze ICO poświęcone produkcji nowego filmu dokumentalnego Luca Jacqueta, nagrodzonego Oscarem reżysera „Marszu pingwinów”. Firma chce zebrać około 50 milionów euro poprzez wstępną ofertę tokenów zabezpieczających, a także sprzedaż dodatkowych tokenów. Innymi słowy, inwestorzy otrzymają tokeny cyfrowe w zamian za swoje pieniądze. Im bardziej udany projekt, tym wyższa wartość tych tokenów. Następnie można je sprzedać na rynku kryptowalut.

Regulacyjne aspekty pozyskiwania funduszy poprzez tokenizację aktywów w Monako

Monako ustanowiło następujące ramy prawne dotyczące korzystania z tokenów, aby stać się liderem w pozyskiwaniu funduszy poprzez tokenizację aktywów:

 • Ustawa nr 1482 z dnia 17 grudnia 2019 r. – ustawa wprowadza (między innymi) pojęcie „tokena” i uznaje jego istnienie prawne w art. 2. Token jest „niematerialnym aktywem stanowiącym w postaci cyfrowej jedno lub więcej praw, towarów lub usług, które mogą być wydawane, rejestrowane, przechowywane lub przekazywane za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego we wspólnym rejestrze i, które w momencie wydania lub subskrypcji zakłada charakter prawny przedmiotowego prawa, towaru lub usługi”.
 • Ustawa nr 1491 z dnia 23 czerwca 2020 r. – celem tej ustawy jest wprowadzenie w prawie Monako ram prawnych dotyczących ofert tokenów (zwanych ICO lub STO). Oferowanie tokenów jest formą pozyskiwania środków za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego na wspólnym rejestrze, takim jak blockchain, i dającą początek emisji tokenów w zamian za poniesiony przez inwestorów nakład kapitałowy.

Zgodnie z powyższymi ustawami istnieją dwa rodzaje tokenów:

 • utility token ma ostatecznie być używany w ramach usługi. Można je wydać, ale nie jest to aktywo finansowe, a jedynie rodzaj kredytu we wniosku. Wydanie tego typu tokena nazywa się Initial Coin Offering (ICO).
 • Security token stanowi czysty składnik aktywów finansowych i może stanowić na przykład równowartość udziałów w spółce na przykład. Wydawanie tego typu tokena nosi nazwę Security Token Offering (STO).

Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/2020/07/14/monako-przyjmuje-ustawodawstwo-dotyczace-poczatkowych-ofert-monet-ico-i-ofert-tokenow-zabezpieczajacych-sto/

Aspekty bezpieczeństwa pozyskiwania funduszy poprzez tokenizację w Księstwie Monako

Zasoby cyfrowe muszą być zabezpieczone, zanim zostaną udostępnione inwestorom. Ustawa nr 1491 szczegółowo określa warunki pozyskiwania funduszy przez tokenizację w Monako w następujący sposób:

 • Art. 2: administracyjne zezwolenie na pozyskiwanie funduszy poprzez tokenizację

Realizacja oferty tokenowej wymaga uprzedniej zgody administracyjnej w postaci etykiety.

 • Art. 3: rejestracja w Monako

Podmiot prawny proponujący ICO lub STO musi być zarejestrowany w Monako i otrzymać etykietę od Księstwa.

 • Art. 4: środki zdeponowane do końca procesu pozyskiwania środków

Zebrane środki zostaną przelane na rachunek powierniczy znajdujący się w Księstwie. Przekazane środki można wykorzystać tylko wtedy, gdy projekt faktycznie się rozpocznie. Jeśli zbieranie funduszy nie zostanie w pełni zakończone, środki zostaną zablokowane w banku w Monako do czasu rozpoczęcia projektu.

 • Art. 5: Specjalna platforma zatwierdzona przez władze Monako

Platforma cyfrowa zostanie zatwierdzona przez władze Monako. Będzie musiała ona wyraźnie zidentyfikować emitenta i zachowa pełną kontrolę nad wydanymi tokenami.

Reasumując, realizacja oferty tokenowej wymaga uprzedniej zgody administracyjnej w postaci etykiety. Etykietę na proponowanie ICO lub STO może uzyskać wyłącznie podmiot zarejestrowany w Monako, którego beneficjentem jest osoba będąca rezydentem Monako. Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/zycie-w-monako-jak-zostac-rezydentem-monako/

Stworzenie rynku wtórnego: wirtualna giełda w Monako

Rynek wtórny w Monako pozwoli na sprzedaż udziałów firmy w formie tokenów. Umożliwi to powstanie pewnego rodzaju uproszczonej giełdy. Obecnie taka giełda na świecie jeszcze nie istnieje, ale technologia Blockchain w połączeniu z tokenizacją aktywów w Monako może to umożliwić!

Taka giełda może zwiększyć płynność inwestycji w Monako. Umożliwi też również przechowywanie tokenów dla projektów zatwierdzonych przez Księstwo. 

Rząd Monako sformalizował Memorandum of Understanding z Tokeny Solutions z Luksemburga jako jedynym dostawcą technologii w celu wspierania emisji tokenizowanych instrumentów finansowych. Tokeny Solutions ma m.in. zapewnić rozwiązania w celu zabezpieczenia wydawania i zarządzania zasobami cyfrowymi w infrastrukturze blockchain.

Podejście Monako nie jest oczywiście spekulacyjne, a Księstwo nie będzie inwestować w kryptowaluty. Celem Księstwa jest bowiem wyłącznie rozwój nowej gospodarki wokół technologii blockchain. Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/2020/05/12/extended-monaco-czyli-ksiestwo-monako-w-cyfrowym-swiecie/

MonacoTech: wróżka chrzestna dla start-upów w Monako

Cambridge Dictionary definiuje inkubator jako „organizację, która pomaga ludziom zakładać nowe firmy, szczególnie te zajmujące się zaawansowanymi technologiami”. Cel powstałego  w 2017 r. MonacoTech nie mógł być lepiej określony. Dzięki MonacoTech, Monako chce przyciągnąć i wspierać innowacyjne start-upy z całego świata z sektora żeglarstwa, MedTech, FinTech, zrównoważonego rozwoju i digital.

Cel jest prosty: MonacoTech pomaga innowacyjnym firmom lub projektom biznesowym o dużym potencjale wzrostu zaistnieć w Księstwie, umożliwiając im pełne wykorzystanie ekosystemu Monako, w harmonii z wizją i strategią Monako.  

Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/2021/02/02/myslisz-o-start-upie-za-granica-a-moze-chcesz-zainteresowac-inwestorow-zagranicznych-swoim-start-upem-pomysl-o-monako/

Jedna uwaga do wpisu “Jak założyć w Monako start up i pozyskać fundusze poprzez tokenizację jego aktywów?

Leave a Reply