Rozpoczęcie biznesu w Monako

Pierwszą rzeczą, którą należny zrobić po zaakceptowaniu wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności, jest zarejestrowanie nowo utworzonej spółki w rejestrze handlu i przemysłu. Rejestracja musi zostać zakończona w ciągu dwóch miesięcy po rozpoczęciu działalności.

Usługa rejestru handlowego zapewnia, że ​​formalności związane z publikacją prawną zostały spełnione. Rejestracja jest uzależniona od dostarczenia dowodów potwierdzających uprawnienie do wykonywania działalności lub, w przypadku obywateli Monako, którzy nie prowadzą działalności regulowanej, dostarczenia powiadomienia o wykonywaniu działalności.

Rejestracja spółki akcyjnej odbywa się po spełnieniu następujących formalności związanych z publikacją:

  • Publikacja w Dzienniku Monako dekretu ministerialnego, który upoważnia i zatwierdza akt założycielski i statut spółki akcyjnej
  • Publikacja całego memorandum i statutu spółki w Dzienniku Monaco
  • Publikacja w Dzienniku Monako daty złożenia poświadczonej kopii umowy spółki i statutu, oświadczenia o subskrypcji, oświadczenia o wypłacie kapitału dokonanego przez założyciela oraz protokołu walnego zgromadzenia założyciela sekretariat Sądu

Rejestracja innych przedsiębiorstw (SARL, SCS i SNC) następuje po złożeniu kopii umowy spółki do rejestru Sądu i jej opublikowaniu w Dzienniku Monako. Odbywa się to na koszt firmy za pośrednictwem Agencji Rozwoju Biznesu.