Edukacja w Monako

Rząd Księstwa umieszcza edukację na szczycie swoich priorytetów w przygotowaniu przyszłości Księstwa. Zwrot z jego bieżących inwestycji, zarówno w zakresie zasobów ludzkich, jak i wyposażenia szkół, jest zauważalny od kilkudziesięciu lat – co pokazują znakomite wyniki uzyskane w końcowych egzaminach i późniejszych studiach uniwersyteckich.

Placówki edukacyjne Księstwa są zatwierdzonymi „Francuskimi placówkami oświatowymi za granicą”. W związku z tym oferowane przez siebie harmonogramy, programy i dyplomy odpowiadają tym, które zostały określone przez francuską edukację narodową. System edukacyjny Monako ma jednak pewne specyficzne cechy, które przyczyniają się do jakości kształcenia w Monako. Należą do nich nacisk na nauczanie języka angielskiego od przedszkola do końca szkoły średniej, międzynarodowego strumienia i sekcji europejskiej, które są otwarte dla uczniów. Niektóre szkoły mają sekcję „francuski jako język obcy”, która pomaga nie-francuskojęzycznym uczniom w integracji.

Księstwo posiada 9 szkół państwowych: 6 szkół podstawowych, gimnazjum, liceum ogólnokształcące i technologiczne oraz szkołę hotelarską i gastronomiczną, a także 2 prywatne instytucje wyznaniowe na podstawie umowy z Księstwem.

Szkolnictwo jest dodatkowo uzupełniane przez instytucje prywatne i specjalne. International School of Monaco oferuje naukę w dwóch językach (angielski-francuski) od szkoły podstawowej po liceum, a Princess Grace Dance Academy uczy sztuki i specjalizuje się w tańcu, a także zapewnia naukę w szkole średniej.

Szkolnictwo wyższe jest dostępne na Międzynarodowym Uniwersytecie Monako (Bachelors, Masters, MBA), École Supérieure d’Arts Plastiques, który przyznaje wyższe dyplomy w dziedzinie sztuki, w tym tytuł magistra, oraz Institut de Formation en Soins Infirmiers w szpitalu Princess Grace przygotowujący do dyplomu pielęgniarki państwowej.