Kto może zostać wykwalifikowanym prawnikiem w Monako?

Kto może zostać wykwalifikowanym prawnikiem w Monako? Niestety tylko osoba, która urodziła się w Monako i ma obywatelstwo monegaskie. To w takim razie dlaczego w Monako jest tylu prawników międzynarodowych? No właśnie. Zacznijmy od początku.

Prawnik w Monako

Prawnicy w Monako praktykują prawo swobodnie i niezależnie. Podlegają oni prawu ich zawodu oraz zwyczajom Adwokatury Księstwa Monako, ustalającym wszystkie zasady zawodowe, a zwłaszcza zapewniającym tajemnicę zawodową. Nikt nie może praktykować w Monako jako prawnik bez posiadania tytułu magistra prawa i zdania egzaminu wstępnego do palestry w Monako. Adwokaci-obrońcy, adwokaci i aplikanci podlegają tym samym zasadom dyscyplinarnym i profesjonalnym.

Jako pełnomocnicy przed organami sądowymi i administracyjnymi prawnicy działają zatem jako doradcy zarówno dla osób fizycznych, jak i firm handlowych, a także rzemieślników lub pracowników. Komitet Izby adwokackiej jest odpowiedzialny za dyscyplinę członków adwokatury, do którego może się zwrócić każda osoba.

W pewnych okolicznościach adwokaci-obrońcy, adwokaci i aplikanci-adwokaci są zobowiązani do udzielenia pomocy prawnej osobom, które mają być sądzone.

Status adwokatów-obrońców, adwokatów i aplikantów adwokackich reguluje ustawa nr 1047 z dnia 28 lipca 1982 r. oraz suwerenne rozporządzenie nr 8089 z dnia 17 września 1984 r. Stawki kosztów i wydatków prawnych przyznanych adwokatom-obrońcom są regulowane przez suwerenne rozporządzenie nr 15.173 z dnia 8 stycznia 2002 r.

Adwokaci-obrońcy i adwokaci są przedstawicielami prawa. Praktykują prawo swobodnie, aby właściwie bronić interesów klientów. Muszą wykonywać swój zawód z godnością, sumieniem i uczciwością.

Adwokaci – obrońcy

Adwokaci-obrońcy mają prawo reprezentować strony i występować przed sądem. Adwokaci ci są uprawnieni do reprezentowania stron przed sądami karnymi, cywilnymi i sądem pracy oraz zgodnie z prawem. 

Aplikanci adwokaci

Aplikanci posiadają uprawnienia do występowania przed sądami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego. Nie mogą reprezentować żadnej ze stron. Muszą nosić szaty swojego zawodu podczas pobytu w sądzie.

Aby zostać aplikantem adwokackim trzeba spełnić następujące warunki:

  • być obywatelem Monako,
  • korzystać z praw obywatelskich,
  • być nieskazitelnego charakteru,
  • posiadać francuski dyplomu magistra prawa wydany przez francuski uniwersytet prawa lub podobnego dyplomu,
  • nie być wpisanym do zagranicznej izby adwokackiej,
  • zdać egzamin wstępny na aplikację. 

Egzamin wstępny na aplikację odbywa się w ostatnim kwartale roku kalendarzowego. Data egzaminu jest ustalona postanowieniem Directeur des Services judiciaires. 

Egzamin wstępny na aplikację składa się z części pisemnej i ustnej.

Pisemny test wstępny składa się z dwóch części, z których każda trwa 3 godziny, i składa się z:

  • Testu wiedzy ogólnej na temat związany z instytucjami Księstwa Monako; 
  • Testu prawnego dotyczącego prawa cywilnego w Monako lub postępowania cywilnego lub komentarza do wyroku wydanego przez sąd w Monako.

Egzamin ustny wstępny składa się z:

  • Testu praktyki w postępowaniu cywilnym lub karnym w Monako;
  • Testu ze znajomości ustawodawstwa dotyczącego zawodu i etyki prawnej.

Dziesięciominutowa prezentacja, przeprowadzona jest po jednogodzinnym przygotowaniu. Następnie prowadzona jest dyskusja z komisją egzaminacyjną w celu sprawdzenia ogólnej wiedzy i umiejętności wypowiadania się przez kandydata.

Przyjęcie do grona aplikantów adwokackich zostaje ogłoszone przez Directeur des Services judiciaires.

Okres aplikacji wynosi trzy lata. Aplikanci powinni regularnie uczestniczyć w rozprawach różnych sądów, udzielać pomocy prawnej lub innych spraw przekazanych im przez sąd, pracować w kancelarii adwokackiej oraz śledzić wszelkie wykłady i szkolenia w sądzie.

Po pomyślnym zakończeniu trzyletniego okresu szkolenia aplikant zostaje dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata na podstawie orzeczenia Directeur des Services judiciaires.

Adwokat, który praktykuje prawo przez osiem lat, może ubiegać się o przyjęcie jako adwokat-obrońca. Tytuł adwokata-obrońcy jest nadawany uchwałą.

Oprócz opłat związanych z reprezentowaniem klienta, adwokaci-obrońcy są uprawnieni do pobierania opłat za doradztwo, pisma procesowe i inne sprawy zawodowe, których ceny nie są stałe. Adwokaci sami ustalają wysokość opłat za konsultacje i końcowe pisma procesowe.

Izba adwokacka w Monako

W adwokatów-obrońcy, adwokaci i aplikanci tworzą Monegaską Izbę adwokacką. Izba ma status prawny. 

Izbą zarządza zarząd składający się z przewodniczącego izby (obecnie Maître Régis BERGONZI ), sprawozdawcy syndykatu ( Maître Christophe BALLERIO ) i sekretarza – skarbnika ( Maître Xavier-Alexandre BOYER ). Zarząd izby jest wybierany przez adwokatów-obrońców i adwokatów na okres jednego roku. Natomiast prezes izby adwokackiej nie może sprawować swojego urzędu dłużej niż dwa kolejne lata.

Kancelarie prawne oraz radcy prawni w Monako

Obecnie w Monako istnieją dwa rodzaje zawodów prawniczych. Możemy je z grubsza zdefiniować jako adwokatów i radców prawnych (prawnicy z innych jurysdykcji niż Monako). Ważne jest, aby pamiętać, że tylko adwokaci posiadający obywatelstwo Monako mogą reprezentować klienta przed sądem.

Prawnicy – obcokrajowcy zwykle doradzają swoim klientom w bardzo konkretnych obszarach i nie mogą występować przed sądami.

W większości przypadków adwokaci i radcy prawni nie konkurują ze sobą na tym samym rynku, ponieważ nie przyciągają tego samego rodzaju klientów.

Jak znaleźć dobrego adwokata w Monako?

Jaki jest pierwszy krok do znalezienia dobrego adwokata w Monako?

Najlepiej jest spróbować zasięgnąć porady kogoś, kto pracuje w Sądzie w Monako, takiego jak sędziowie, urzędnicy sądowi itp. Mogą oni polecić najlepszych adwokatów, z którymi można się skontaktować, w zależności od rodzaju sprawy.

Jeśli szuka się adwokata w sprawie karnej, proponuję również zapytać funkcjonariuszy policji, ponieważ są oni szczególnie świadomi jakości adwokatów w tej sprawie.

Należy też pamiętać o ustaleniu budżetu, ponieważ niektórzy adwokaci są drożsi od innych.

Leave a Reply