Sport w Monako

W Księstwie sport jest zarówno tradycją, jak i pasją, wspieraną przez Księcia Alberta II. Samo miejsce nadaje się do uprawiania sportu,  bowiem wyposażone jest w najlepsze udogodnienia.

Rozległy program rządowy wsparcia sportu dostarczył Księstwu najnowocześniejszy sprzęt sportowy przeznaczony zarówno dla miejscowej ludności, jak i organizacji najwyższej rangi zawodów.

Pewne wydarzenia mobilizują całą społeczność monagaską (Igrzyska małych państw Europy w 2007 r., Tour de France w 2009 r.). Owoc historycznego przedsięwzięcia dokonanego z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim przez Księcia pozwala na utrzymanie przez Księstwo wysokiej pozycji na wszystkich międzynarodowych wydarzeniach, które odbywają się w ciągu roku w Monako.

Promocja Księstwa jako międzynarodowego sportowego kraju odbywa się poprzez organizację prestiżowych wydarzeń sportowych, takich jak Grand Prix Formuły 1, Rajd Monte-Carlo, Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne Herculis, Międzynarodowe Spotkanie Pływackie, turniej Monte – Carlo Open Tennis, tydzień regat klasycznych jachtów Monako. Księstwo potwierdziło tę pozycję dzięki przeniesieniu siedziby władz sportowych do Monako, takich jak Międzynarodowa Federacja Lekkoatletycznych Amatorów (I.A.A.F.), Profesjonalne Stowarzyszenie Tenisowe (Europa), Międzynarodowa Unia Moto – nautyczna oraz Międzynarodowa Unia Nowoczesnego Pięcioboju i Biathlonu.