Jak zostać rezydentem Monako?

Co do zasady, istnieją trzy sposoby, aby zostać rezydentem w Monako. Po pierwsze, może się to stać poprzez podpisanie umowy o pracę z autoryzowanym monakijskim pracodawcą; po drugie, na skutek założenia działalności gospodarczej w Monako; po trzecie, na podstawie  oficjalnego dokumentu potwierdzającego założenie spółki, które umożliwia uzyskanie pozwolenia na pobyt. O ile jednak wymienione sposoby wymagają adekwatnego do korzyści wysiłku logistycznego i operacyjnego, o tyle jest jeszcze czwarty sposób, aby trafić do podatkowego raju. Należy otworzyć konto bankowe w banku w Monako i złożyć depozyt w wysokości min. 500 000 EUR, a następnie uzyskać referencję bankową potwierdzającą, że dysponuje się wystarczającymi środkami, by wieść dostatnie życie w Monako.

Istotnym warunkiem uzyskania rezydencji Monako jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na terenie Księstwa. Z uwagi na ograniczone pod względem wielkości terytorium, ceny nieruchomości, jak również koszty najmu mieszkań, są w Monako wysokie. Zawsze jednak można wynająć małe studio za ok. EUR 3.500. Umowa najmu mieszkania jest zawierana zwykle na okres 3 lat i obwarowana obowiązkiem wpłacenia kaucji mieszkaniowej, której wysokość stanowi równowartość trzymiesięcznego kosztu najmu. Przy wynajmie mieszkań bardzo często wymaga się od potencjalnego najemcy okazania referencji z banku, od ostatniego wynajmującego lub też z miejsca pracy.

Po spełnieniu powyższych warunków, aby uzyskać dokument pobytowy w Monako, należy się zmierzyć również z „papierkową robotą”, polegającą przedstawieniu m.in. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, aktu urodzenia i poświadczonej kopii paszportu oraz wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Wszystkie składane dokumenty muszą być obligatoryjnie przetłumaczone na język francuski przez wykwalifikowanego tłumacza, a brak choćby „czystej kartoteki” w rejestrze karnym, automatycznie dyskwalifikuje kandydata.

Jednak kiedy już dopełni się wszelkich formalności, to każdy kolejny dzień pobytu w Księstwie zdecydowanie wynagradza wszelkie trudności życia codziennego.