Myślisz o start-upie za granicą? A może chcesz zainteresować inwestorów zagranicznych swoim start-upem? Pomyśl o Monako.

Cambridge Dictionary definiuje inkubator jako „organizację, która pomaga ludziom zakładać nowe firmy, szczególnie te zajmujące się zaawansowanymi technologiami”. Cel powstałego  w 2017 r. MonacoTech nie mógł być lepiej określony. Dzięki MonacoTech, Monako chce przyciągnąć i wspierać innowacyjne start-upy z całego świata z sektora cleantech, adtech&digital, APPS, greentech, fintech, medtech, smart city, jachtingu i przemysłu kosmicznego.

MonacoTech jest pierwszą tego typu organizacją w Księstwie, która pomaga innowacyjnym firmom lub projektom biznesowym o dużym potencjale wzrostu zaistnieć w Księstwie, umożliwiając im pełne wykorzystanie ekosystemu Monako, w harmonii z wizją i strategią Monako.

Dotąd MonacoTech przyciągnął już ponad 300 wniosków z około 30 krajów i wsparł około 30 projektów z różnych dziedzin.

Mieszczący się w otwartej przestrzeni o powierzchni ponad 800 m 2 z 60 stanowiskami pracy, przestrzenią coworkingową i dwoma laboratoriami, MonacoTech jest wynikiem partnerstwa między Monaco Telecom, rządem Monako i Xavierem Nielem, który stworzył również Station F w Paryżu, największy na świecie inkubator start-upów.

MonacoTech oferuje swoim start-upom dostosowane do potrzeb doradztwo i działania następcze pod nadzorem Ministerstwa Finansów i Gospodarki oraz wsparcie wielu działów administracyjnych.

MonacoTech ma kilka przekonujących argumentów, aby przyciągnąć start-upy i zapewnić skuteczność strategii Księstwa: start-upy korzystają z unikalnego międzynarodowego ekosystemu, indywidualnych działań następczych i programu skoncentrowanego na stosowaniu najlepszych praktyk. Mogą skorzystać z dostosowanych map drogowych i określonych metod, regularnego mentoringu, szkoleń, spersonalizowanych warsztatów, prezentacji kluczowych graczy w ekosystemie (ekspertów, mentorów, inwestorów, partnerów itp.), wydarzeń organizowanych na miejscu oraz możliwość wymiany doświadczeń z innymi firmami. Nie wspominając o tym, że co sześć miesięcy są poddawane przeglądowi przez niezależną komisję w celu oceny ich postępów.

Wsparcie to, oferujące dostęp do umiejętności, narzędzi i metod, które są niezbędne do powodzenia każdego projektu, zostało dodatkowo wzmocnione we wrześniu 2018 r., kiedy MonacoTech podpisał umowę z Monaco Impact, siecią filantropów i przedsiębiorców, którzy pomagają młodym firmom w wywieraniu wpływu społecznego w Monako.

Film na temat MonacoTech ze strony: https://monaconow.com

Ponadto MonacoTech został zaprojektowany jako przestrzeń do refleksji i dyskusji, w której regularnie goszczą kluczowe postacie ze świata biznesu i rządu na spotkaniach, konferencjach i innych prezentacjach.

Wpis przygotowany na podstawie informacji uzyskanych m. in. tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji i złożyć wniosek, napisz do mnie.

Jedna uwaga do wpisu “Myślisz o start-upie za granicą? A może chcesz zainteresować inwestorów zagranicznych swoim start-upem? Pomyśl o Monako.

Leave a Reply