Extended Monaco, czyli Księstwo Monako w cyfrowym świecie

Aby wykorzystać ogromny potencjał technologii cyfrowej i zapewnić, że będzie ona bezpośrednio korzystna dla całej społeczności Księstwa, rząd uruchomił program #ExtendedMonaco.

Jest to ambitny program, prowadzony przez interdyscyplinarny organ, Digital Transition Office, który ma na celu pokazanie zalet Monako i uczynienie kraju graczem w tym nowym cyfrowym świecie.

Cyfrowa transformacja jest szczególnie dobrze dostosowana do charakteru Monako: „Podczas gdy wielkość Monako mogła wydawać się utrudnieniem w poprzednich rewolucjach przemysłowych, teraz jest atutem, dając narodowi wyjątkową zdolność do reagowania”, powiedział książę Albert II podczas uruchomienia programu pod koniec kwietnia 2019 r.

Program ExtendedMonaco jest realizowany poprzez wdrażanie konkretnych projektów, dzięki którym na przykład Monako stało się pierwszym krajem na świecie, który ma krajową sieć 5G. Jest to również pierwszy kraj, który oferuje wszystkim swoim 7 000 uczniom, od wieku przedszkolnego do gimnazjum, lekcje programowania komputerowego. Wreszcie do 2022 r. 100% procedur administracyjnych będzie dostępnych online.

Księstwo ma również do czynienia z innowacyjnymi narzędziami finansowymi, takimi jak blockchain. Wykorzystuje ono kryptowaluty do pozyskiwania funduszy na projekty środowiskowe (poprzez wstępne oferty monet). Wszystko to odbywa się zgodnie z najsurowszymi standardami bezpieczeństwa, bowiem bezpieczeństwo nadal stanowi nieodłączną cechę Monako. Dlatego też została uruchomiona tzw. chmura Księstwa w celu ochrony danych osobowych mieszkańców i firm Księstwa.

W ramach rozwoju cyfrowego oraz programu ExtendedMonaco uchwalono ustawę o Księstwie cyfrowym. Obecnie trwają prace nad ustawą dotyczącą ofert tokenów oraz technologii blockchain.

Monako jako cyfrowe Księstwo

W dniu 27 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Monako ( Journal de Monaco ) została opublikowana Ustawa nr 1.482 o księstwie cyfrowym. Ustawa ta promuje korzystanie z narzędzi cyfrowych oraz tzw. usługi zaufania, nie tylko w kontekście stosunków handlowych, ale także między administracją a obywatelami.

Usługa zaufania to usługa elektroniczna, która obejmuje tworzenie, weryfikację podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych lub znaczników czasu, usługi poczty elektronicznej poleconej i certyfikatów elektronicznych.

Ponadto ustawa zwiększa wartość dowodową pisania w formie elektronicznej i reguluje świadczenie usług kryptologicznych oraz wykorzystanie dostawców usług zaufania w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji wymienianych drogą elektroniczną.

Tworzy ona również ramy prawne dla działań stron internetowych, które zbierają, moderują i rozpowszechniają powiadomienia dla konsumentów w Monako. 

W tym względzie należy zauważyć, że ustawa nr 1.482 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie księstwa cyfrowego jest tekstem ogólnym, który zawiera definicje, które będą służyć jako podstawa dla szczególnych przepisów, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości do projektu ustawy nr 995 dotyczącej technologii Blockchain .

Token jako innowacyjna metody finansowania

Projekt ustawy nr 1009 dotyczący oferowania tokenów wprowadza pojęcia prawa cyfrowego, tokenów i klucza prywatnego lub publicznego do prawa Monako.

Poprzez opracowanie tego projektu Księstwo zamierza umożliwić gromadzenie środków cyfrowych w postaci tokenów, zapewniając ramy prawne dla tej alternatywnej metody finansowania, która pojawiła się dzięki technologii Blockhain. Rzeczywiście, wydawanie tokenów podlegałoby obowiązkowemu upoważnieniu administracyjnemu, wydawanemu przez Ministra Stanu w formie etykiety, po konsultacji z komisją specjalnie powołaną do tego celu. Przyjęcie tego projektu umożliwi zatem spółkom akcyjnym w Monako korzystanie z tej alternatywnej i innowacyjnej metody finansowania w określonych ramach prawnych.

W ten sposób projekt ustawy przyczynia się do dążenia rządu Monako do uczynienia centrum finansowego jeszcze bardziej atrakcyjnym, otwierając go na cyfrowe pozyskiwanie funduszy (po projekcie ustawy nr 995 dotyczącym technologii Blockchain i ustawie nr 1.482 w sprawie Księstwa cyfrowego).

4 uwagi do wpisu “Extended Monaco, czyli Księstwo Monako w cyfrowym świecie

Leave a Reply