Przeprowadzka do Monako

Każdy cudzoziemiec powyżej 16 roku życia, który chce przeprowadzić się do Monako – na ponad trzy miesiące – musi posiadać zezwolenie na pobyt wydane przez władze Monako, zgodnie z Franco-Monegasque Neighborhood Agreement z 18 maja 1963 r. oraz Order Sovereign nr 3153 z 19 marca 1964 r.

Kto może zostać rezydentem Monako?

Obywatele z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym obywatele Szwajcarii i Andory) muszą posiadać ważny dowód tożsamości lub paszport przed rozpoczęciem każdej procedury w Księstwie. Obywatele innych krajów muszą ubiegać się o wizę umożliwiającą im przeprowadzkę do Monako, wydaną przez władze francuskie, przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt w Księstwie. W tym celu wnioskodawca powinien skontaktować się z konsulatem francuskim w swoim kraju zamieszkania. Zgodnie z narodowością wnioskodawcy i krajem pochodzenia formalności będą się różnić.

Dowody potwierdzające i dokumenty wymagane do takiego wniosku zależą od profilu wnioskodawcy. We wszystkich przypadkach wnioskodawca musi dostarczyć zarejestrowaną umowę najmu lub dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości w Monako wraz z dowodem posiadania wystarczającego dochodu i / lub środków do życia w Księstwie.