Relacje Monako-Polska

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Księstwem Monako zostały nawiązane w 1990 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska nawiązała z Monako wyłącznie stosunki konsularne. Przed wybuchem II wojny światowej ostatnim, długoletnim konsulem honorowym RP w Monako był Mieczysław Oxner – wybitny specjalista z zakresu budowy akwariów morskich, twórca metody analizy chemicznej wody morskiej, znawca biologii ryb morskich. M. Oxner brał również udział w pracach nad urządzaniem i powiększaniem wielkiego akwarium Muzeum Oceanograficznego w Monako, w którym został zatrudniony po ukończeniu studiów w Zurychu w 1907 r. We wrześniu 1939 r. Oxner pomagał Polakom, których wojna zastała w Monako. Za odmowę współpracy z Niemcami, 1 maja 1944 r. został aresztowany i zesłany na śmierć w obozie Auschwitz-Birkenau. 

Współpraca polityczna w okresie III RP 

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Monako zostały nawiązane w 1990 r., zaś do rangi ambasad podniesiono je 27 września 2007 r. Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Zagranicznych RP z dnia 18 września 2007 r. Księstwo Monako zostało włączone do właściwości terytorialnej Ambasady RP w Paryżu (Ambasador Tomasz Młynarski złożył listy akredytacyjne 19 października 2017 r.). Ambasador Monako akredytowany w Polsce ma swoją siedzibę w Berlinie. Obecnie funkcję tę pełni Isabelle Berro Amadei, która złożyła listy uwierzytelniające 7 grudnia 2015 r. Stosunki konsularne między oboma krajami zostały natomiast nawiązane w 2004 r. 
Para Książęca Monako złożyła oficjalną wizytę w Polsce w dniach w dniach 17-19 października 2012 r. Ze strony polskiej wizytę w Monako w dniach 18-19 czerwca 2015 r. złożyła Henryka Mościcka-Dendys – Podsekretarz Stanu w MSZ, a w dniu 17 maja 2018 r. Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w MPiT. W dniu 20 września 2016 r., przy okazji 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, odbyły się rozmowy ministra spraw zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego z ministrem spraw zagranicznych Monako Gilles’em Tonellim. Do nieformalnych kontaktów dwustronnych dochodzi najczęściej podczas międzynarodowych konferencji, w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Światowej Organizacji Turystyki i Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. 

Współpraca ekonomiczna

Według danych Urzędu Statystycznego Monako, wzajemne obroty handlowe w 2016 r. (ostatnie dostępne dane) wyniosły 25,5 mln EUR, import Monako z Polski 5 mln EUR (spadek o 51% w stosunku do 2015 r.), eksport Monako do Polski 20,5 mln EUR (spadek o 7,6% w stosunku do 2015 r.). W danych polskiego Głównego Urzędu Statystycznego o handlu zagranicznym towarami informacje dotyczące wymiany z Monako są włączone do danych dotyczących Francji. W dniu 19 października 2010 r. w Warszawie miało miejsce Forum Ekonomiczne Polska-Monako, z udziałem A. Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz M. Dotta, prezesa Monakijskiej Izby Rozwoju Gospodarczego. 

Powyższe informacje pochodzą ze strony Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/francja/monako