Monako przyjmuje ustawodawstwo dotyczące początkowych ofert monet (ICO) i ofert tokenów zabezpieczających (STO)

Ustawa nr 1.491 z dnia 23 czerwca 2020 r. dotycząca „ofert żetonów” (dosłownie „offres de jetons”) (opublikowana w Dzienniku Monako z dnia 26 czerwca 2020 r.), Wynikająca z  projektu ustawy nr 1009 z dnia 10 marca 2020 r., otrzymanego przez parlament Monako ( Conseil National ) w dniu 27 marca 2020 r. i uchwalonego w dniu 16 czerwca 2020 r. jest częścią programu Extended Monaco. Nowa ustawa powiela i dostosowuje rozdziały III do VI projektu ustawy nr 995 w sprawie technologii blockchain w Monako.

W prawie Monako „ offre de jetons” („oferty tokena”) to globalny termin używany do oznaczania form pozyskiwania funduszy przez osoby prawne za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego we wspólnym rejestrze, takim jak Blockchain. Inwestor otrzymuje „jetons” („tokeny”) w zamian za fundusze, które zainwestował.

Termin „jeton” jest zdefiniowany jako „składnik wartości niematerialnych reprezentujący w formie cyfrowej jedno lub więcej praw, towarów lub usług, które mogą być wydawane, rejestrowane, zatrzymywane lub przekazywane za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego we wspólnym rejestrze oraz które po wydaniu lub subskrypcji mają charakter prawny wspomnianego prawa, towaru lub usługi ”

Ustawa nr 1.491 określa ramy dla dwóch rodzajów pozyskiwania funduszy: prywatnych lub publicznych początkowych ofert monet (ICO) prywatnych ofert tokena zabezpieczającego (STO) (warunki, kontrola, sankcje, zobowiązania AML / CFT).  

ICO: inwestor otrzymuje „tokeny użytkowe” (przetłumaczone na francuski jako „jetons utilitaires” ). Zapewniają one dostęp do produktów i usług. ICO są zastrzeżone dla osób prawnych zarejestrowanych w Monako.  ICO mogą być prywatne lub publiczne , na warunkach określonych w rozporządzeniu do ustawy.  

STO: inwestor otrzymuje „tokeny zabezpieczające” (przetłumaczone na francuski jako „jetons titres” ), które mają cechy instrumentu finansowego. Przyznają jedno lub więcej praw (prawo do udziałów w kapitale spółki emitującej, prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu, prawo do dywidend itp.). STO są zastrzeżone dla spółek akcyjnych zarejestrowanych w Monako (spółka powstająca w Monako może mimo to ubiegać się o etykietę). Publiczne STO są zabronione.

Wszelkie „offre de Jetons” są przedmiotem uprzedniego zezwolenia administracyjnego, w formie etykiety wydanej przez Ministra Stanu, po uzyskaniu opinii Komisji dedykowanej. Za kontrolę ich prawidłowości odpowiedzialni są przedstawiciele Direction de l’Expansion Économique.

2 uwagi do wpisu “Monako przyjmuje ustawodawstwo dotyczące początkowych ofert monet (ICO) i ofert tokenów zabezpieczających (STO)

Leave a Reply