Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Monako

Aby prowadzić działalność gospodarczą w Monako, zarówno w handlu, przemyśle, rzemiośle, jak i jako wolny strzelec, jako jednoosobowa firma lub jako spółka, osoby nieposiadające rezydencji Monako muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Ministra Stanu.

Pozwolenie wydawane jest zgodnie z następującymi kryteriami:

  • Reputacja zawodowa;
  • Kwalifikacje zawodowe;
  • Utworzenie stabilnej działalności gospodarczej.

Warunki wydania zezwolenia, rozpatrzenia wniosku i zachowania licencji są określone w ustawie nr. 1.144 du 26/07/1991, z wyjątkiem przypadków, gdy zawód reguluje szczególne prawo.

Osoby zamieszkałe w Monako muszą przesłać Ministrowi Stanu oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, chyba że tworzą one société anonyme (SAM) lub société en commandite par action (SCA) .

Ustanowienie société anonyme lub société en commandite par action podlega szczególnym warunkom (upoważnienie do założenia działalności gospodarczej, zatwierdzenie umowy spółki i statutu, kapitał zakładowy w wysokości 150 000 EUR itp.) (Ordonnance du 05/03 / 1895 sur les sociétés anonymes et en Commandite par actions).