Nowe przepisy dotyczące używania dronów na terenie Monako

Rząd Monako w dniu 6 lutego br. wprowadził nowe przepisy dotyczące używania dronów na terenie Księstwa. Przepisy te mają na celu „zapewnienie lepsze zarządzanie przestrzenią powietrzną Monako przy jednoczesnym dostosowaniu przepisów krajowych do zmian technologicznych, które zaszły w sektorze lotniczym”. Od teraz latanie dronem nad Księstwem jest zabronione, z kilkoma wyjątkami.

Nowe zasady: pozwolenie, spadochron i identyfikacja

Pierwotnie latanie dronem w Monako nie było dozwolone bez pozwolenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ale przy prawie 200 wnioskach w zeszłym roku, szczególnie na czas ważnych wydarzeń, rząd Monako postanowił, aby zagwarantować większe bezpieczeństwo, że odtąd nad terytorium Monako będzie dozwolone tylko profesjonalne użycie dronów „pod warunkiem uzyskania pozwolenia przez firmy, które zostanie ważne przez rok i będzie podlegać przedłużeniu.”

Ponadto drony ważące ponad 700 gramów muszą być wyposażone w spadochron. Warunek ten stosowano wcześniej do dronów ważących ponad dwa kilogramy. W przypadku, gdy pilot drona straci kontrolę nad maszyną, spadochron zostanie aktywowany automatycznie lub ręcznie, aby uniknąć poważnego wypadku. Każdy dron musi być również wyposażony w elektroniczny system identyfikacji, aby mógł być stale monitorowany.

Konsekwencje dla profesjonalistów

Prawdziwą zmianą jest dodanie systemu identyfikacji dronów dla kontroli ruchu lotniczego. Dotąd ​​drony były już wcześniej monitorowane, a plany ich lotów przekazano władzom Lotnictwa Cywilnego. Jedyną różnicą jest to, że dzięki temu systemowi będą mogli sprawdzić, czy plan lotu jest przestrzegany. Ta nowa funkcja służy również sprawdzaniu, czy dron nie przelatuje nad zabronionymi miejscami, takimi jak Pałac Książęcy lub jego Plac.

Księstwo może również, na mocy dekretu ministerialnego, zakazać używania dronów w przestrzeni powietrznej swojego terytorium, szczególnie podczas ważnych wydarzeń, takich jak Grand Prix.

W przypadku nieprzestrzegania tych przepisów pilot ryzykuje upomnienie, zawieszenie lub nawet trwałe cofnięcie zezwolenia.

Leave a Reply