VAT w Monako

Monako jest częścią unijnego systemu podatku VAT od 1 stycznia 1993 r. i przyjęło francuski system poboru tego podatku. Oznacza to, że do celów podatku VAT towary i usługi dostarczone do lub z Monako uznaje się za dostarczone do lub z Francji. Zatem, VAT w Monako jest pobierany na takich samych zasadach i według takich samych stawek jak we Francji. 

W Monako obowiązują cztery stawki podatku VAT, które są identyczne jak we Francji. Do większości towarów i usług obowiązuje stawka podstawowa w wysokości 20%. Istnieją dwie obniżone stawki 10% i 5,5% oraz super obniżona stawka 2,1%.

Dostawy objęte 10% VAT obejmują turystykę, transport pasażerski, rolnictwo i leśnictwo, paszę dla zwierząt i mieszkania socjalne. Z kolei, dostawy objęte 5,5% VAT obejmują większość książek, gaz i energię elektryczną, żywność i napoje oraz bilety na niektóre formy rozrywki. Stawka super-obniżona, czyli 2,1% VAT dotyczy gazet, większości lekarstw, abonamentów telewizyjnych i niektórych przedstawień.

Standardowa stawka VAT jest płatna od sprzedaży nieruchomości, jeśli została zbudowana mniej niż 5 lat temu i nigdy nie została przeniesiona jej własność. Nieruchomość, która została zbudowana ponad 5 lat temu i została przynajmniej raz sprzedana według wartości rynkowej, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Zdjęcie autorstwa Ty z Pexels

Leave a Reply