Czy korzystanie z dronów w Monako jest legalne?

Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA) w Monako, latanie dronem jest legalne w Monako przy spełnieniu pewnych warunków, o których piszę poniżej.

Ogólne zasady latania dronem nad Monako

Oto najważniejsze zasady, które należy znać, aby latać dronem nad Monako:

 • Używanie dronów, które ważą mniej niż 500 gramów do celów rekreacyjnych, jest swobodnie dozwolone, z wyjątkiem sąsiedztwa Pałacu Książęcego, Place du Palais oraz w odległości 150 metrów (492 stóp) od lądowiska dla helikopterów.
 • Aby obsługiwać drony ważące więcej niż 500 gramów, należy uzyskać pozwolenie od CAA. 
 • Zabrania się robienia zdjęć lub nagrywania filmów dronem bez pozwolenia. Pozwolenie należy uzyskać co najmniej 15 dni przed planowaną sesją. 
 • Do obsługi każdego drona ważącego więcej niż 500 gramów wymagane jest ubezpieczenie drona.

Więcej informacji na temat przepisów dotyczących dronów w Monako można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA) .

Pozwolenie na latanie dronem nad Monako

Do latania każdym dronem ważącym 500 gramów lub więcej w Monako wymagane jest pozwolenie wydane przez CAA. Oto kilka szczegółów na temat samego pozwolenia:

 • Operatorzy dronów o wadze powyżej 500 gramów muszą przed lotem wystąpić do CAA o pozwolenie, które jest ważne przez trzy lata.
 • Ponadto operatorzy muszą uzyskać pozwolenie od CAA przed każdym planowanym lotem. 
 • Do robienia zdjęć i/lub filmów należy uzyskać oddzielne pozwolenie. 

Jak ubiegać się o pozwolenie na obsługę dronów?

Wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które chcą obsługiwać zdalnie drona o masie powyżej 500 g, muszą posiadać pozwolenie wydane przez CAA. Pozwolenie to jest wydawane na okres trzech lat. Jednakże pomimo niniejszego pozwolenia, operator drona musi uzyskać zezwolenie przed każdym lotem.

Zatem, jeśli planujesz odbyć lot dronem bez robienia zdjęć, skontaktuj się z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w Monako.

Używanie modeli samolotów o masie poniżej 500 g, dronów, lekkich balonów do latania swobodnego i ultralekkich szybowców jest dozwolone, z wyjątkiem sąsiedztwa Pałacu Książęcego, Place du Palais oraz w promieniu 150 metrów od heliportu w Fontvieille.

Bez upoważnienia Ministra Stanu, zabrania się używania jakiegokolwiek urządzenia latającego:

 • Nad Place du Palais i Pałacem Książęcym
 • Mniej niż 150 metrów od granic heliportu w Monako.

Jakie dokumenty musisz dołączyć do wniosku o uzyskanie pozwolenia na obsługę drona?

 • Opis urządzenia latającego: marka, typ, główne wymiary, masa, główne części składowe i użyte materiały, przewidywane osiągi
 • Rodzaj silnika
 • Rodzaj śmigieł
 • Marka i typ systemu zdalnego sterowania oraz zastosowany zakres częstotliwości
 • Opis systemu elektroenergetycznego i związanych z nim zabezpieczeń
 • Opis i dowód obowiązkowych zabezpieczeń (czujnik barometryczny, awaryjne urządzenie lądujące, ochrona osób trzecich)
 • Opis procedur obsługi technicznej urządzenia latającego
 • Kopia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatora urządzenia latającego
 • Kopia licencji lotniczej lub zaświadczenie o zdanym egzaminie teoretycznym
 • Podręcznik działań specjalnych zawierający następujące informacje:
  • określenie warunków bezpieczeństwa dla operacji zdalnie sterowanych dronów, w szczególności dla ochrony osób trzecich na ziemi i w locie. Musi ono zawierać zasady i procedury, których należy przestrzegać podczas pilotowania, a także wszelkie informacje niezbędne do postępowania w przypadku incydentów i wypadków
  • określenie wymagań dotyczących podejmowania czynności specjalnych dostosowanych do każdego typu zdalnie sterowanego drona. Musi ono określać czynności kontrolne, które pilot przeprowadza przed każdym lotem w celu sprawdzenia, czy dron i system zdalnego sterowania działają prawidłowo
  • wymagania, których należy przestrzegać przy wdrażaniu przepisów ruchu lotniczego
  • środki bezpieczeństwa wobec stron trzecich (ograniczenia użytkowania, postępowanie w przypadku awarii i utraty kontroli, ograniczanie ryzyka w przypadku uderzenia itp.)
  • Dla każdego rodzaju działalności specjalnej należy wskazać, czy pilot może jednocześnie być odpowiedzialny i wykonywać zadania związane z pilotowaniem drona oraz zadania wymagane od osoby kierującej misją do działań specjalnych. W przypadkach, gdy potrzebne są dwie osoby, należy określić relacje i obowiązki tych dwóch osób
  • dane pilotów wraz z odpowiadającymi im zdalnie sterowanymi statkami powietrznymi/dronami, które będą pilotować
  • informacje o poziomie wyszkolenia pilotów
  • W razie potrzeby specjalne warunki użytkowania drona w nocy

Złożenie wniosku o pozwolenie na obsługę drona

Wniosek należy złożyć do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Można go również przesłać pocztą elektroniczną.

Zezwolenie wydaje Dyrektor Lotnictwa Cywilnego po konsultacji z Komisją Techniczną ds. BHP i Ochrony Środowiska.

Jak uzyskać pozwolenie na kręcenie filmów/robienie zdjęć dronem w Monako?

Wszystkie zdjęcia w Księstwie wymagają zezwolenia.

Wniosek o pozwolenie na filmowanie lub robienie zdjęć dronem należy złożyć  co najmniej 15 dni przed planowaną datą rozpoczęcia zdjęć .

Uwaga: wniosek musi być kompletny, tj. zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek nie będzie kompletny, to nie zostanie rozpatrzony w wyznaczonym terminie.

Jeśli przewidujesz kręcić nieruchomości należące do Monte Carlo Société des Bains de Mer (Casino, Casino Square i Casino Gardens, One Monte-Carlo, Café de Paris, Hotel de Paris, Hermitage, Monte Carlo Beach, Sporting) powinieneś skontaktować z Monte Carlo Société des Bains de Mer.

Jakie dokumenty musisz dołączyć do wniosku o uzyskanie pozwolenia na kręcenie filmów/robienie zdjęć Monako za pomocą drona?

Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na kręcenie filmów/robienie zdjęć Monako za pomocą drona musisz dostarczyć następujące dokumenty w języku francuskim lub angielskim do Rządowego Departamentu Komunikacji. Wnioski należy składać on-line lub w wersji papierowej, jak opisano poniżej:

 • Świadectwo ubezpieczenia drona
 • Opis techniczny drona
 • Podręcznik działań specjalnych (w sytuacjach krytycznych: awaria, utrata kontroli, lądowanie awaryjne)
 • Świadectwo kwalifikacji pilota drona
 • Opis przelotowych miejsc, czasu i planu lotu drona
 • Dokładny opis stref startu i lądowania + strefa bezpieczeństwa
 • List intencyjny lub informacje o inicjatorze i organizatorze zdjęć/filmu, jeśli nie jest on inicjatorem

Ważne jest, że jeśli planujesz filmować dronem, to musisz najpierw uzyskać pozwolenie na obsługę drona, o którym piszę powyżej.

Złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na kręcenie filmów/robienie zdjęć Monako za pomocą drona

Aby złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na kręcenie filmów/robienie zdjęć Monako za pomocą drona, kliknij tutaj.

Uwaga: jeśli chcesz uzyskać pozwolenie na filmowanie oraz na robienie zdjęć, to musisz złożyć oddzielne wnioski online. Otrzymasz potwierdzenie odbioru każdego wniosku online, a pozwolenie otrzymasz e-mailem.

Po co latać dronem w Monako? Aby uzyskać takie wspaniałe zdjęcia lotnicze!
Film ze strony: https://uavcoach.com/drone-laws-in-monaco/

Leave a Reply