Czy każdy może zostać obywatelem Monako?

Krótka odpowiedź brzmi NIE!

Jest kilka firm, które mają strony internetowe „sprzedające” swoje globalne usługi obywatelskie i związane z pobytem w Monako. Jednak Monako NIE oferuje obywatelstwa i nie można go „kupić”.

Nie ma również żadnych „programów inwestycyjnych” ani programów obywatelskich dostępnych w Monako, tak jak gdzie indziej, np. na Malcie, Cyprze, w Austrii, St. Kitts i Nevis, Antigua i Barbuda, Grenada, Saint Lucia i Dominica.

Poza urodzeniem się w Monako lub, w rzadkich przypadkach, Książę Monako może nadać obywatelstwo. Wówczas niemożliwe jest uzyskanie obywatelstwa Monako i można ubiegać się tylko o „rezydencję w Monako”.

Rezydencja podatkowa a obywatelstwo

Rezydencja podatkowa, najogólniej mówiąc, oznacza miejsce które zobowiązuje do wypełnienia zobowiązań podatkowych. Nie jest związane z obywatelstwem. Ktoś może mieć obywatelstwo hiszpańskie, ale być jednocześnie polskim rezydentem podatkowym.

Prawne uregulowanie obywatelstwa jest sprawą wewnętrzną państwa. Istnieją 2 systemy określania obywatelstwa: tzw. prawo ziemi (ius soli), według którego o obywatelstwie decyduje miejsce urodzenia (np. w Wielkiej Brytanii), i tzw. prawo krwi (ius sanguinis), według którego o obywatelstwie dziecka decyduje obywatelstwo rodziców lub jednego z nich; są też systemy mieszane.

Obywatelstwo w Monako opiera się przede wszystkim na zasadzie ius sanguinis. Innymi słowy, obywatelstwo jest przyznawane przede wszystkim z urodzenia rodzicowi z Monako, niezależnie od miejsca urodzenia.

Nabycie obywatelstwa Monako

Źródło: Wikipedia

Nabycie obywatelstwa poprzez urodzenie się w Monako

Dzieci, które w chwili urodzenia miały ojca lub matkę z Monako, który urodził się w Monako, kwalifikują się do obywatelstwa Monako.

Ponadto dzieci urodzone przez matkę, której jeden z przodków z tej samej linii urodził się w Monako, mają prawo do obywatelstwa Monako.

Jeśli dziecko urodziło się poza związkiem małżeńskim, wówczas będzie kwalifikować się do obywatelstwa Monako dopiero po uznaniu / legitymizacji przez małżeństwo jego rodziców.

Każda dziecko urodzone w Monako przez nieznanych rodziców jest po urodzeniu Monegaskiem.

Nabycie obywatelstwa poprzez małżeństwo

Cudzoziemka może ubiegać się o obywatelstwo Monako na mocy prawa wyboru po dziesięciu latach małżeństwa z Monegaskiem, pod warunkiem że małżonkowie mieszkają razem. W przypadku śmierci męża musi udowodnić, że po jej wdowieństwie nie nastąpiło ponowne małżeństwo.

Nabycie obywatelstwa poprzez deklarację

Po ukończeniu 18 lat osoba, która urodziła się w Monako, której rodzic urodził się również w Monako lub który miał przodków z tej samej gałęzi, urodzonych w Monako, ale który od tego czasu zrzekł się obywatelstwa Monako, może złożyć oświadczenie przed sekretarzem, pod warunkiem że mieszkał w Księstwie i udowadnia, że ​​miał tam legalne miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w okresie dzieciństwa.

Ponadto osoby, które urodziły się przed 11 lipca 1975 r. w Monako, przed nabyciem przez ojca obywatelstwa Monako, mogą również złożyć oświadczenie bez warunków dotyczących miejsca urodzenia lub zwykłego pobytu lub legalnego pobytu.

Nabycie obywatelstwa przez naturalizację

Osoby, które chcą zostać obywatelami Monako w drodze naturalizacji, muszą spełnić następujące kryteria i przesłać wniosek na ostemplowanym papierze skierowanym bezpośrednio do Księcia Monako:

  • zrzec się jakiegokolwiek innego obcego obywatelstwa
  • nie są już zobowiązani do wykonywania służby krajowej za granicą
  • przebywał w Monako przez co najmniej 10 lat nieprzerwanie od ukończenia 18 roku życia w momencie składania wniosku (Książę ma prawo odstąpić od tego wymogu, jeśli uzna, że ​​wnioskodawca jest „godzien tej przysługi”)

Obywatelstwo Monako jest automatycznie przyznawane dzieciom poniżej 18 roku życia, gdy ich ojciec lub matka, która przeżyła męża (w przypadku śmierci tego ostatniego), uzyskują naturalizację.

Utrata obywatelstwa Monako

Monegask automatycznie traci obywatelstwo, jeśli:

  • nabywa drugie obywatelstwo
  • pełni zagraniczną służbę wojskową bez uprzedniej zgody rządu Monako
  • uważa się, że „naruszył wewnętrzne lub zewnętrzne bezpieczeństwo” Monako

Monegask zachowuje swoje obywatelstwo w momencie adopcji przez cudzoziemca, jeśli kraj adoptujący nie nada automatycznie obywatelstwa adoptującego.

Obywatel Monako może dobrowolnie zrzec się obywatelstwa.

Byli obywatele Monako mogą przywrócić swoje poprzednie obywatelstwo, jeśli ich prośba na ostemplowanym papierze bezpośrednio do Księcia zostanie spełniona.

Podwójne obywatelstwo

Dobrowolne nabycie obcego obywatelstwa jest uzależnione od zrzeczenia się obywatelstwa Monako. Naturalizacja osoby jako Monegaska jest uzależniona od zrzeczenia się przez tę osobę obcego obywatelstwa lub narodowości.

Nadal możliwe są podwójne obywatelstwa: Monako i innego obywatelstwa. W tym przypadku mają zastosowanie przepisy szczególne.

Na przykład po 20 latach małżeństwa z osobą z Monako wnioskodawca może uzyskać obywatelstwo Monako. W takim przypadku wnioskodawca musi zachować swoje pierwotne obywatelstwo. Wnioskodawca, który uzyskał w ten sposób obywatelstwo Monako, nie może przekazać go swoim dzieciom. Jeżeli jednak wnioskodawcą jest kobieta, która sama nie urodziła się z obywatelstwem Monako, ale ma wstępnego urodzonego w Monako, przekazanie dzieciom obywatelstwa Monako następuje automatycznie.

Wymagania wizowe dla obywateli Monako

Od 2016 r. obywatele Monako mają bezwizowy lub wizowy dostęp do 160 krajów i terytoriów, co plasuje paszport Monako na 16. miejscu. Każdy obywatel Monako może mieszkać we Francji bez wizy.

Źródło: Wikipedia

czerwień – Monako

ciemna zieleń – Dostęp bez wizy   

jasna zieleń – Visa w dniu przyjazdu  

seledynowa zieleń – eVisa  

soczysta zieleń – Wiza dostępna zarówno w dniu przyjazdu, jak i online  

szary – Wymagana wiza

3 uwagi do wpisu “Czy każdy może zostać obywatelem Monako?

Leave a Reply