Pelagos Sanctuary – ochrona ssaków morskich u wybrzeży Monako

Pelagos Sanctuary to obszar morski obejmujący 87.500 km 2 położony pomiędzy Włochami, Monako i Francją. Celem stworzenia sanktuarium była ochrona ssaków morskich w basenie Morza Śródziemnego.

Pomysł na powstanie sanktuarium na tym obszarze, gdzie istnieje niezwykła bioróżnorodność morska narodził się już w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Istnienie traktatu o ochronie środowiska RAMOGE , podpisanego przez trzy państwa w 1976 roku, ułatwiło utworzenie Sanktuarium Pelagos. Porozumienie RAMOGE (którego nazwa pochodzi od pierwszych liter Saint-Raphaël, Monako i Genui, nadmorskich miast wyznaczających granice obszaru sanktuarium) zostało zainicjowane przez księcia Rainiera III.

Książę Monako zaproponował utworzenie obszaru jako pilotażowego do walki z zanieczyszczeniem morza, koordynowanego przez trzy narody graniczące z tą strefą.

Zdjęcie ze strony: https://www.riviera24.it/2019/05/a-tu-per-tu-con-i-giganti-del-mare-da-sanremo-al-via-le-crociere-studio-dellistituto-tethys-nel-mar-ligure-593731/

W dniu 25 listopada 1999 r. Francja, Włochy i Monako podpisały w Rzymie Porozumienie Pelagos. Na jego podstawie stworzono rezerwat dla ssaków morskich na Morzu Śródziemnym. Te trzy kraje były chętne do podjęcia wspólnych działań w celu ochrony waleni przed zakłóceniami spowodowanymi działalnością człowieka: zanieczyszczeniem hałasem, ryzykiem kolizji z żeglugą komercyjną, działalnością turystyczną i zanieczyszczeniem plastikiem.

Naukowcy szacują, że jest ono domem dla ponad 8500 gatunków zwierząt, od płetwali, drugiego co do wielkości zwierzęcia na planecie, po małe skorupiaki. Ta populacja stanowi od 4% do 18% światowych gatunków morskich, mimo że Morze Śródziemne stanowi zaledwie 0,82% powierzchni oceanów planety. 

Zdjęcie ze strony: https://en.gouv.mc/Policy-Practice/The-Environment/Actualites/Pelagos-Agreement-Creation-of-a-Sanctuary-for-Marine-Mammals-in-the-Mediterranean

Pelagos ma służyć jako model. Sanktuarium umożliwiło realizację nowatorskich działań, takich jak wprowadzenie certyfikatu obserwacji wielorybów oraz systemu antykolizyjnego „Raportowanie lokalizacji dużych waleni” (Repcet) W tej części Morza Śródziemnego 16–20% znalezionych martwych wielorybów zostało zabitych w wyniku kolizji.

Zdjęcie @whalesanddolphins.tethys.org

Sanktuarium Pelagos jest uznawane przez 21 krajów graniczących z Morzem Śródziemnym za morski obszar chroniony. Stały Sekretariat Porozumienia Pelagos ma siedzibę w Monako od 2017 roku.

Leave a Reply