Sticky post

Can anyone become a citizen of Monaco?

The short answer is NO! There are several companies that have websites that „sell” their global citizenship and residence services in Monaco. However, Monaco does NOT offer citizenship and cannot be „bought”. There are also no „investment programs” or citizenship programs available in Monaco like elsewhere, e.g. Malta, Cyprus, Austria, St. Kitts and Nevis, Antigua and Barbuda, Granada, Saint Lucia and Dominica. In addition to being born … Continue reading Can anyone become a citizen of Monaco?

Sticky post

Kann jeder Bürger von Monaco werden?

Die kurze Antwort ist NEIN! Es gibt mehrere Unternehmen, die Websites haben, die ihre globalen Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsdienste in Monaco „verkaufen“. Monaco bietet jedoch KEINE Staatsbürgerschaft und kann nicht „gekauft” werden. Es gibt auch keine „Investitionsprogramme” oder Staatsbürgerschaftsprogramme in Monaco wie anderswo wie Malta, Zypern, Österreich, St. Kitts und Nevis, Antigua und Barbuda, Granada, St. Lucia und Dominica. Zusätzlich zur Geburt in Monaco oder in seltenen Fällen … Continue reading Kann jeder Bürger von Monaco werden?

Czy każdy może zostać obywatelem Monako?

Krótka odpowiedź brzmi NIE! Jest kilka firm, które mają strony internetowe „sprzedające” swoje globalne usługi obywatelskie i związane z pobytem w Monako. Jednak Monako NIE oferuje obywatelstwa i nie można go „kupić”. Nie ma również żadnych „programów inwestycyjnych” ani programów obywatelskich dostępnych w Monako, tak jak gdzie indziej, np. na Malcie, Cyprze, w Austrii, St. Kitts i Nevis, Antigua i Barbuda, Grenada, Saint Lucia i Dominica. … Continue reading Czy każdy może zostać obywatelem Monako?