Dlaczego warto otworzyć Family Office w Monako?

Dzięki stylowi życia, jakim cieszą się mieszkańcy Monako, bezpieczeństwu, uprzywilejowanej lokalizacji, korzystnemu systemowi podatkowemu i wykwalifikowanej kadrze zawodowej, w ciągu ostatnich kilku lat stało się ono świadkiem rosnącej liczby zamożnych rodzin i osób, które zdecydowały się założyć Family Office. Dlatego też władze Monako chcąc wzmocnić atrakcyjność tej jurysdykcji stworzyły specjalny system licencjonowania i regulowania Family Office w Księstwie.

Co to jest Family Office?

Chociaż pochodzenie terminu „Family Office” odnosi się do podmiotu utworzonego w celu zarządzania majątkiem rodzin lub osób zamożnych (HNWI) i zapewnienia trwałości wszystkich aspektów ich majątku, ewoluowały one, aby objąć szerszy zakres działalności. Jako takie, znaczenie Family Office będzie zależało od kontekstu. Niektóre Family Office przeprowadzają obecnie transakcje, które niegdyś były „konikiem” dużych korporacji i funduszy private equity.

Kolejnym kwestią jest rozróżnienie Family Office na Single Family Office (SFO) oraz na Multi Family Office (MFO). SFO jest tym, co uważamy za tradycyjne Family Office, które służy jako firma doradcza i zarządzająca majątkiem, wspierająca jedną rodzinę o bardzo wysokich dochodach. 

W odróżnieniu od SFO, które zajmują się sprawami jednej rodziny, zadaniem biura MFO jest niezależna obsługa kilku rodzin poprzez zrzeszenie różnych specjalistów specjalizujących się w problematyce rodzin zamożnych.

Family Office od strony prawnej

Krajowa Rada przyjęła projekt ustawy nr 946 o utworzeniu działalności biura wielorodzinnego na posiedzeniu jawnym we wtorek 29 listopada 2016 r. Ustawa nr 1.439 z dnia 2 grudnia 2016 r. o utworzeniu działalności Multi Family Office została opublikowana w Journal of Monaco w dniu 9 grudnia 2016 r.

Celem tej ustawy jest uznanie istnienia i uregulowanie działalności MFO w celu oferowania wysokiej jakości usług w zakresie zarządzania aktywami klientom zamieszkałym w Monako lub za granicą. Ponadto ustanowiła ona dwie nowe kategorie MFO. Pierwsza kategoria dotyczy podmiotów, które ponoszą wyłączną odpowiedzialność za administrowanie aktywami bez uprawnień do przeprowadzania transakcji finansowych. Natomiast druga kategoria dotyczy MFO, które mogą udzielać swoim klientom porad finansowych oraz przeprowadzać pełne transakcje. MFO należące do tej ostatniej kategorii wymagają zezwolenia od organu regulacyjnego w księstwie, Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF), a także od rządu centralnego. Muszą również mieć minimalny kapitał początkowy w wysokości 300 000 euro. 

Niezależnie od powyższego działalność MFO musi mieć formę Société Anonyme Monégasque (spółki akcyjnej). Musi też uzyskać zezwolenie administracyjne wydane na mocy rozporządzenia ministerialnego oraz, w zależności od oferowanych usług, zezwolenie Komisji Kontroli Działalności Finansowej na warunkach określonych w ustawie nr 1.338 z dnia 7 września 2007 r.

Ustawa stanowi, że MFO nie może otrzymywać innego wynagrodzenia niż to, które otrzymuje bezpośrednio i wyłącznie od swojego klienta. Ustawa ustanawia również obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej pracowników i dyrektorów MFO.

Regulacja wielorodzinnej działalności biurowej wpisuje się w politykę atrakcyjności Księstwa mającą na celu sprzyjanie rozwojowi działalności gospodarczej.

Dzięki ustawie, MFO w Monako stało się w ten sposób regulowaną i chronioną marką, która gwarantuje wysoki standard zawodowy, tajemnicę zawodową oraz ochronę interesów klientów.

Jakie usługi oferują Family Office?

Jak wcześniej zauważyłam, Family Office rozszerzyły swoje usługi. Oprócz zarządzania majątkiem typu nieruchomości, jachty, sztuka, spółki, Family Office mogą również zaplanować sukcesję majątku na pokolenia poprzez założenie fundacji i rodzinnych trustów. Mogą również obejmować usługi imigracyjne w przypadku przeprowadzki rodziny, takie jak znalezienie szkoły lub nieruchomości, przygotować prognozę finansową, a nawet założyć fundację charytatywną. W zależności od Family Office można mieć bardziej tradycyjny podmiot zajmujący się zarządzaniem aktywami i planowaniem majątku lub punkt kompleksowej obsługi wszystkiego, czego rodzina może potrzebować. 

Dlaczego akurat w Monako?

Monako ma korzystny system podatkowy dla zamożnych osób fizycznych, co sprawia, że ​​jest to nie tylko idealne miejsce na zamieszkanie, ale także na założenie Family Office. 

Co więcej, Monako jest to jedno z najważniejszych centrów Family Office na świecie, gdzie mają one charakter instytucjonalny. W Monako jest co najmniej 50 rodzinnych biur.

Ponadto Family Office w Monako otrzymują również silne wsparcie ze strony rządu w postaci Stowarzyszenia Family Office w Monako, utworzonego na mocy prawa krajowego nr 1.355 w celu rozwijania wiedzy i wykorzystania usług Family Office, a także poszerzania wiedzy fachowej specjalistów świadczących usługi w zakresie usług Family Office. 

Leave a Reply