Dwie nowe formy prawne spółki w Monako

Ta wiadomość może zainteresować zagranicznych inwestorów, którzy myślą o tym, żeby zainwestować w Monako. Otóż Rada Narodowa Monako poinformowała, że złożyła dwa projekty ustaw, których celem jest utworzenie w Księstwie dwóch nowych rodzajów spółek.

Pierwszą z form ma być „SURL”, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak sama nazwa wskazuje, jest jednoosobową spółką LLC. Taka forma spółki dawałaby posiadaczom projektów gospodarczych możliwość samodzielnego założenia spółki.

Drugą formą prawną ma być spółka kryjąca się pod ciekawym skrótem „SIMA”, czyli innowacyjnej spółki monegaskiej poprzez udziały. Spółka ta będzie dedykowana przede wszystkim do realizacji start-upów w Księstwie. Ma ona być propozycją stworzenia specyficznego reżimu na rzecz innowacyjnych firm, który odpowiadałby nie tylko potrzebom twórców startupów, ale także inwestorów.

Oprócz rozwoju przedsiębiorczości w Księstwie i przyczynienia się do wzrostu gospodarczego kraju, cechy tych dwóch nowych form prawnych mogą przyciągnąć zagranicznych inwestorów, którzy takiej elastyczności oczekują od Monako. 

Warunki istnienia i funkcjonowania tych dwóch spółek już wkrótce będą przedmiotem prac Komisji Finansów i Gospodarki. Rada Narodowa Monako pragnie w najbliższych miesiącach poddać te dwa długo oczekiwane projekty ustaw pod głosowanie wybranych urzędników na posiedzeniu jawnym.

Zdjęcie dodane przez Kelian Pfleger: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/miasto-ulica-zatoka-jachty-7367076/

Leave a Reply