Na czym polega automatyczna wymiana informacji (CRS) w Monako?

CRS zapewnia automatyczną wymianę informacji o rachunkach finansowych prowadzonych przez osoby niebędące rezydentami podatkowymi oraz ustanawia ramy dla tej wymiany na całym świecie.

CRS został opracowany przez OECD i wprowadzony w Unii Europejskiej dyrektywą 2014/107 / UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16 / UE w odniesieniu do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie podatków. Po ratyfikacji umów i konwencji z OECD i Unią Europejską CRS został wdrożony do prawa Monako na mocy suwerennego rozporządzenia nr 6.208 z dnia 20 grudnia 2016 r. wdrażającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, Wielostronną Umowę w sprawie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych i Protokół zmieniający do umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako przewidującej środki równoważne do tych określonych w dyrektywie Rady 2003/48 / UE i jej dwóch załączniki. 

Automatyczna wymiana informacji weszła w życie w Monako w dniu 1 stycznia 2017 r. pod nazwą francuską Norme Commune de Déclaration (NCD). Pierwszą automatyczną wymianę informacji Monako przeprowadziło w 2018 r. na podstawie informacji dotyczących roku 2017.

Zgodnie z NCD, sprawozdawczość instytucji finansowych w Monako podlega rozsądnym obowiązkom należytej staranności, czyli standardowym procedurom umożliwiającym rejestrowanie niektórych tak zwanych „sprawozdawczych” rachunków finansowych, oraz obowiązkom sprawozdawczym. Po zidentyfikowaniu rachunków finansowych, które mają być zgłoszone, instytucja finansowa przesyła organom podatkowym Monako informacje o takich rachunkach w celu wymiany informacji z zainteresowanymi zagranicznymi organami podatkowymi. Automatyczna wymiana informacja następuje raz w roku.

W przypadku naruszenia obowiązków sprawozdawczych lub uzasadnionych zasad należytej staranności instytucje finansowe są odpowiedzialne za sankcje administracyjne i / lub karne. Właściciele kont, którzy podają nieprawdziwe informacje, ponoszą również odpowiedzialność karną.

W Monako lista jurysdykcji uczestniczących w wymianie informacji jest publikowana dekretem ministerialnym i jest regularnie aktualizowana. Wykaz jurysdykcji podlegających zgłoszeniu, jurysdykcji partnerskich i jurysdykcji niewzajemnych na rok 2020 został wprowadzony dekretem ministerialnym nr 2019-1080 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającym dekret ministerialny nr 2018-1145 z dnia 10 grudnia 2018 r. wdrażający Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, Wielostronną Umowę w sprawie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych i Protokół zmieniający do umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako przewidującej środki równoważne do tych określonych w dyrektywie Rady 2003/48/UE.

Jurysdykcje podlegające zgłoszeniu

Wymiana informacji odbywa się tylko z państwami, z którymi Monako zawarło szczegółową umowę dotyczącą wymiany informacji (za pomocą umów dwustronnych i wielostronnych).

64 jurysdykcje podlegające zgłoszeniu za rok 2020

 • Andora
 • Argentyna
 • Australia
 • Austria
 • Azerbejdżan
 • Belgia
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Kanada
 • Chile
 • Chiny
 • Kolumbia
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Republika Czeska
 • Dania
 • Estonia
 • Wyspy Owcze
 • Finlandia
 • Francja 
 • Niemcy
 • Gibraltar
 • Grecja
 • Grenlandia
 • Guernsey
 • Węgry
 • Islandia
 • Indie
 • Indonezja
 • Irlandia
 • Wyspa Man 
 • Izrael (dodano w porównaniu z listą 2019) 
 • Włochy
 • Japonia
 • Golf
 • Łotwa 
 • Liechtenstein  
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malezja
 • Malta
 • Mauritius
 • Meksyk
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Panama
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Rosja
 • San Marino
 • Arabia Saudyjska
 • Seszele
 • Singapur
 • Słowacja 
 • Słowenia
 • Afryka Południowa
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Holandia 
 • Zjednoczone Królestwo
 • Urugwaj

Jurysdykcje niewzajemne

Zgodnie z nowym art. 2a dodanym do zmienionego Arrêté Ministériel nr 2016-784 z dnia 20 grudnia 2016 r. jurysdykcje „niewzajemne” to jurysdykcje, które zobowiązały się do przesyłania informacji do krajów zaangażowanych w automatyczną wymianę informacji, ale nie chcących otrzymywać w zamian informacje o działalności finansowej ich rezydentów w państwie partnerskim, w tym przypadku Monako.

13 jurysdykcji niewzajemnych na rok 2020 

 • Aruba (podlega obowiązkowi raportowania od 2019 r., uznany za jednostronny od 2020 r.)
 • Bahamy
 • Bermudy
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 • Kajmany
 • Curaçao (podlega raportowaniu od 2019 r., uznany za jednostronny od 2020 r.)
 • Liban (podlega raportowaniu od 2019 r., uznany za jednostronny od 2020 r.)
 • Montserrat (podlega raportowaniu od 2019 r., uznany za jednostronny od 2020 r.)
 • Nauru (podlega raportowaniu od 2019 r., uznany za jednostronny od 2020 r.)
 • Saint Kitts i Nevis
 • Samoa
 • Wyspy Turks i Caicos (podlega raportowaniu od 2019 r., uznany za jednostronny od 2020 r.)
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jurysdykcje partnerskie na rok 2020

Oprócz jurysdykcji podlegających sprawozdawczości, jurysdykcje partnerskie to te, z którymi Monako rozpoczęło negocjacje w sprawie przejścia na automatyczną wymianę informacji. Jurysdykcja partnerska nie jest jeszcze jurysdykcją, z którą Monako zobowiązało się do wymiany informacji.

Celem listy jurysdykcji partnerskich jest umożliwienie instytucjom finansowym w Monako stosowania uproszczonych procedur należytej staranności, gdy ich klienci są rezydentami tych jurysdykcji.

Lista jurysdykcji partnerskich jest publikowana dekretem ministerialnym i jest aktualizowana w miarę, jak nowe jurysdykcje stają się partnerami:

 • Wszystkie jurysdykcje podlegające zgłoszeniu
 • Wszystkie jurysdykcje niewzajemne
 • Anguilla
 • Barbados
 • Brunei Darussalam
 • Wyspy Cooka
 • Kostaryka
 • Grenada
 • Hongkong
 • Kuwejt
 • Pakistan
 • Saint Vincent i Grenadyny
 • Vanuatu

Jakie rodzaje informacji są wymieniane?

Następujące rodzaje informacji są wymienianie w ramach wspólnego standardu sprawozdawczego dla wszystkich rachunków podlegających zgłoszeniu:

 1. Imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP), data i miejsce urodzenia (w przypadku osoby fizycznej)
 2. Numer konta
 3. Nazwa i numer identyfikacyjny sprawozdającej instytucji finansowej

W zależności od rodzaju rachunku są raportowane różne informacje finansowe:

Wszystkie konta Saldo lub wartość wprowadzone na konto na koniec odpowiedniego roku kalendarzowego lub, jeśli konto zostało zamknięte w ciągu roku, informacja, że ​​konto zostało zamknięte
Rachunki powiernicze Saldo lub wartość wprowadzone na konto na koniec odpowiedniego roku kalendarzowego lub, jeśli konto zostało zamknięte w ciągu roku, informacja, że ​​konto zostało zamknięte
 Całkowita kwota odsetek, dywidend i innych dochodów brutto wygenerowanych w odniesieniu do aktywów przechowywanych na rachunku, wypłaconych lub zapisanych na rachunku w ciągu roku kalendarzowego
 Łączne wpływy brutto ze sprzedaży lub wykupu aktywów finansowych wypłaconych lub zaksięgowanych na rachunku w ciągu roku kalendarzowego, w odniesieniu do których sprawozdająca instytucja finansowa działała jako powiernik, pośrednik, osoba wyznaczona lub agent posiadacza rachunku
Konta depozytowe Saldo lub wartość wprowadzone na konto na koniec odpowiedniego roku kalendarzowego lub, jeśli konto zostało zamknięte w ciągu roku, informacja, że ​​konto zostało zamknięte
 Łączna kwota brutto kwoty odsetek wypłaconych lub zapisanych na rachunku w ciągu roku kalendarzowego
Inne konta Łączna kwota brutto wypłacona lub uznana na rzecz posiadacza rachunku w ciągu roku kalendarzowego, w odniesieniu do której sprawozdająca instytucja finansowa jest dłużnikiem lub dłużnikiem, w tym łączna kwota wszelkich płatności z tytułu umorzenia dokonanych na rzecz posiadacza rachunku w ciągu roku kalendarzowego

W jaki sposób zagwarantowana jest poufność wymienianych informacji i bezpieczeństwo wymiany?

Dane będą wymieniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi poufności i ochrony danych osobowych.

Wymiana danych między instytucjami finansowymi a administracją do celów automatycznej wymiany zostanie osiągnięta dzięki zapewnieniu bezpiecznej komunikacji punkt-punkt.

Wymiana danych między administracją a OECD będzie odbywać się za pośrednictwem scentralizowanej bezpiecznej platformy OECD, Common Transmission System (CTS).

Więcej informacji na temat automatycznej wymiany informacji w Monako znajdziecie tutaj.

Jedna uwaga do wpisu “Na czym polega automatyczna wymiana informacji (CRS) w Monako?

Leave a Reply