Tymczasowa organizacja funkcjonowania sądów w Monako na czas trwania COVID-19

W dniu 10 kwietnia został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Monako (Journal de Monaco) Dekret Sekretarza Sprawiedliwości nr 2020-10 z dnia 8 kwietnia 2020 r. o przedłużeniu zamknięcia Pałacu Sprawiedliwości (Palais de Justice) do 4 maja 2020 r.

Pałac Sprawiedliwości jest zamknięty od dnia 16 marca 2020, zgodnie z dekretem nr 2020-9, który przewidywał wstępny okres zamknięcia wynoszący cztery tygodnie.  

Środki te są częścią walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19, podczas gdy pandemia wciąż trwa w Monako, podobnie jak w wielu krajach na całym świecie. Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji zdrowotnej, nie można wykluczyć, że zamknięcie Pałacu Sprawiedliwości będzie kontynuowane po 4 maja.

Co oznacza zamknięcie Pałacu Sprawiedliwości dla toczących się postępowań sądowych?

Przesłuchania, które zostały zaplanowane przed 16 marca, zostały już przełożone na późniejszy termin, z wyjątkiem pilnych spraw.

Terminy odwołań i postępowań przed Sądem Najwyższym w Monako (Tribunal Suprême) zostały zawieszone z mocą wsteczną od dnia 16 marca i na okres dwóch miesięcy, zgodnie z rozporządzeniem nr 8.019 z dnia 26 marca 2020 r. Niniejsze rozporządzenie dotyczy ograniczenia czasu:

  • do odwołania w postępowaniu administracyjnym;
  • do odwołania w postępowaniu sądowym; i
  • dla postępowań przewidzianych w zarządzeniu nr 2.984 z dnia 16 kwietnia 1963 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Sądu Najwyższego,

z wyjątkiem:

  • dotyczących procedury nadzwyczajnej określonej w art. 41 rozporządzenia nr 2.984 z dnia 16 kwietnia 1963 r. dotyczącego organizacji i funkcjonowania Sądu Najwyższego.

Podobnie projekt ustawy nr 1011 dotyczący wymiaru sprawiedliwości w celu zaradzenia pandemii COVID-19 (która może wkrótce zostać przyjęta) uzupełnia rozporządzenie z dnia 26 marca, przewidując dwumiesięczne zawieszenie, również obowiązujące od dnia 16 marca:

  • wszystkich terminów postępowania w sprawach cywilnych, handlowych, pracowniczych i administracyjnych, w tym w szczególności nieodłączne od zwykłych i nadzwyczajnych odwołań, oprócz terminów wykluczenia przewidzianych w kodeksach lub specjalnych przepisach; i
  • terminów rozpraw, a także terminów, po których sędzia musiał wydać orzeczenie, zgodnie z kodeksami lub specjalnymi przepisami, z wyjątkiem tych dotyczących opieki przedprocesowej.

Leave a Reply