Rząd Monako wspiera przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem związanym z COVID-19

Rząd Monako wdrożył, przy pomocy stowarzyszenia Monégasques des Activities Financières (AMAF) i Order of Chartered Accountants (OEC) środki ekonomiczne w celu wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.

1. Dotacja na spłatę odsetek od kredytów

Rozszerzenie premii odsetkowej na pomoc finansową będzie przyznane handlowcom, rzemieślnikom, małym i średnim przedsiębiorstwom posiadającym zezwolenie w Monako, aby móc poradzić sobie z chwilowymi trudnościami z przepływem gotówki wynikającymi z COVID -19.

Tym samym rząd w Monako zobowiązał się do poprawy stopy naliczanej przez instytucje kredytowe, płacąc odpowiednie odsetki, a tym samym obniżając stopę procentową dla przedsiębiorstw korzystających z tego środka do 0%.

2. Monagaski Fundusz Gwarancyjny

Rząd Monako przyznał program pomocy w wysokości 50 milionów euro i ustanowił Monagaski Fundusz Gwarancyjny. Fundusz ten pozwoli handlowcom, rzemieślnikom i małym firmom dotkniętym kryzysem zdrowotnym i gospodarczym Covid-19 ubiegać się na przykład o kredyty gotówkowe lub kredyty na rachunkach bieżących.

Ten program pomocy umożliwia skorzystanie ze 100% gwarancji ze strony państwa przez:

  • osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Monako (handlowym lub liberalnym), z wyłączeniem stowarzyszeń, spółek cywilnych, spółek zarządzających portfelem, firm ubezpieczeniowych;
  • spółki prowadzące działalność gospodarczą w Monako i zarejestrowanych w Rejestrze Handlu i Przemysłu, z wyłączeniem stowarzyszeń, spółek cywilnych, spółek zarządzających portfelem, firm ubezpieczeniowych.

Należy zauważyć, że w odniesieniu do kredytów gotówkowych i kredytów na rachunku bieżącym związanych z kryzysem zdrowotnym w Covid-19 są one przyznawane według maksymalnej stawki 0,75%. Są one w 100% gwarantowane przez Fundusz Gwarancji Kredytowych lub gdy są przedmiotem wniosku o premię obniżającego stopę procentową do 0, wnioskowana pomoc musi być wyłącznie związana z sytuacją gospodarczą związaną z Covid-19.

3. Nadzwyczajny dochód minimalny (RME)

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek zapewniony zostanie nadzwyczajny dochód minimalny (RME). Dokładna kwota, a także kryteria kwalifikowalności i przyznawania zostaną wkrótce określone na www.gouv.mc.

4. Wznowienie Komisji Pomocy

Komisja ds. Pomocy przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji (COMED) powinna zostać reaktywowana w nowej formie, aby jak najlepiej reagować na trudności gospodarcze w przedsiębiorstwach dotkniętych kryzysem Covid-19.

Informacje i metody skierowania będą wkrótce dostępne online na www.gouv.mc.

Więcej informacji na temat wsparcia rządu Monako przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 znajduje się tutaj.

Leave a Reply