Rodzaje kart pobytu rezydenta Księstwa Monako

Uzyskanie pozwolenia na pobyt długoterminowy w Monako zajmuje co najmniej dziesięć lat. Chociaż kartę czasowego pobytu możesz otrzymać stosunkowo szybko, cały proces zajmuje naprawdę dużo czasu. W ciągu tych dziesięciu lat rząd Monako i policja Monako dwukrotnie sprawdzą i ponownie rozpatrzą Twoją prośbę o zostanie rezydentem Monako.

Rodzaje kart pobytu

Pierwszym krokiem jest uzyskanie karty czasowego pobytu wydawanej tylko na rok. Karta nazywa się „carte de sejour temporaire”. Możesz natychmiast otrzymać tę tymczasową kartę pobytu i bez opóźnień rozpocząć przeprowadzkę do Księstwa Monako.

Jednak nigdy nie należy zapominać, że zezwolenie na pobyt czasowy jest zwykle udzielane tylko na rok. Jeśli więc przeprowadzasz się ze względów podatkowych, pamiętaj o tym.

Po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy do władz Monako możesz ubiegać się o kartę czasowego pobytu. Opłata za tę kartę wynosi 10 euro. Zasadniczo „Monaco Carte de Resident, Temporaire” jest kartą rezydenta dla osób, które po raz pierwszy zamieszkują Monako.

Po upływie rocznego okresu musisz złożyć wniosek o przedłużenie pobytu. Kartę należy odnawiać każdego roku przez pierwsze trzy lata przed upływem dwunastu miesięcy.

W czwartym roku nieprzerwanego pobytu w Księstwie Monako, posiadaczowi karty tymczasowego pobytu zostanie następnie wydana trzyletnia karta, zwana „carte de sejour ordinaire”. Ta karta jest ważna przez trzy lata. Dopóki nie przekroczysz dziesięciu lat nieprzerwanego pobytu w Księstwie Monako, przysługuje Ci trzyletnie przedłużenie pobytu.

W dziesiątym roku posiadacz rezydencji w Monako może ubiegać się o kartę długoterminowego pobytu, znaną jako „carte de sejour privilégié”. Jest ona ważna przez dziesięć lat.

Karta stałego pobytu jest przyznawana według uznania władz Monako, jednak nie jest przyznawana automatycznie. W przypadku odrzucenia wnioskodawca nadal będzie otrzymywał kartę trzyletniego rezydenta Monako.

Podsumowując, istnieją trzy ogólne typy zezwoleń na pobyt i dodatkowy czwarty rodzaj:

  • tymczasowe pozwolenie (temporaire) może być wydane bez minimalnego okresu wymogu zamieszkania w Monako. W związku z tym ma zastosowanie do mieszkańców, którzy po raz pierwszy się tam przeprowadzają. Jest ono ważne przez rok, a koszt wydania to 10 €.
  • zwykłe pozwolenie (ordinaire) może być wydane osobom, które mieszkały w Monako przez trzy lata. Jest ono ważne przez trzy lata, a koszt wydania to 15 €.
  • uprzywilejowane pozwolenie (privilégié) może zostać wydane po dziesięciu latach pobytu w Monako. Jest ono ważne przez dziesięć lat, a koszt wydania to 30 €
  • pozwolenie „ współmałżonkowi obywatela Monako ”( Conconoint de monégasque ) może zostać wydane każdemu cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela Monako, który mieszka w Księstwie przez co najmniej rok. Jest ono ważne przez pięć lat, a koszt wydania to 20 €.

Naprawdę interesujący jest sposób, w jaki Monako nagina swoje własne zasady w oparciu o swoje osobiste preferencje. W rzeczywistości są dość selektywni w stosunku do mieszkańców.

Na przykład wymóg dziesięcioletniego pobytu można skrócić do jednego roku w szczególnych przypadkach, dlatego niektóre osoby będą kwalifikować się do otrzymania karty długoterminowego pobytu, Carte Privilege, już po roku w Monako.

Z drugiej strony nie ma gwarancji, że będziesz kwalifikować się do długoterminowego pobytu, nawet jeśli spędziłeś ponad dziesięć lat w Księstwie Monako. Pamiętaj, że karta pobytu stałego jest przyznawana według uznania władz Monako i nie jest przyznawana automatycznie.

Artykuł przygotowany na podstawie artykułu pt. Types of resident cards znajdującego się tutaj.

Jedna uwaga do wpisu “Rodzaje kart pobytu rezydenta Księstwa Monako

Leave a Reply